Giấy khai sanh đồng hồ rolex - năm xuất xưởng đồng hồ rolex - seri đồng hồ rolex

Thảo luận trong chủ đề 'Hãng Đồng Hồ Rolex - Kiểm Tra đồng hồ Rolex - Thu mua đồng hồ Rolex - Rolex thật giả' bắt đầu bởi dinhkimson, 24/01/2014.

 1. dinhkimson Trang web chính : http://www.muabandongho.vn

  [IMG]
  LUXURY SWISS WATCHES
  0973333330 – 0904444441 – ĐINH KIM SƠN
  erial Numbers tương ứng với Năm Sản Xuất . Và lúc bán Đại Lý sẽ điền vào – đôi khi đồng hồ sx năm 2006 nhưng tận 2008 nhiều đại lý vẫn bán theo giá sale 15%
  - Tháo dây rời xem ở vị trí vỏ 6H

  Serial # ……………………Date
  21691 ………………………..1927
  23969 ………………………..1928
  24747 ………………………..1928
  28290 ………………………..1930
  29312 ………………………..1932
  29933 ………………………..1933
  30823 ………………………..1934
  35365 ………………………..1935
  37596 ………………………..1936
  40920 ………………………..1937
  43739 ………………………..1938
  71224 ………………………..1939
  99775 ………………………..1940
  106047 ………………………1941
  143509 ………………………1942
  230878 ………………………1943
  269561 ………………………1944
  302459 ………………………1945
  387216 ………………………1946
  529163 ………………………1947
  628840 ………………………1948
  710776 ………………………1951
  840396 ………………………1952
  929426 ………………….IV 1953
  930879 …………………….I 1953
  931080 ……………………II 1953
  937170 …………………….I 1954
  941699 …………………….I 1953
  952892 …………………….I 1954
  955466 ………………….IV 1953
  964789 ………………….IV 1953
  973697 ………………….IV 1953
  973930 ………………….III 1953
  116578 ………………….IV 1953
  132562 …………………..III 1953
  139400 …………………….I 1956
  139477 …………………….I 1956
  282632 …………………..III 1955
  321884 ………………….IV 1957
  345500 ……………………II 1957
  360171 …………………….I 1958
  383893 …………………….I 1958
  362214 …………………….I 1958
  385893 ……………………II 1958
  391528 …………………..III 1958
  426074 ………………….IV 1958
  412128 ………………….IV 1958
  693808 ……………………II 1960
  763663 ……………………II 1962
  764754 …………………….I 1962
  869868 ………………….IV 1962
  985015 …………………….I 1964
  1041729 ………………….II 1964
  1182076 …………………III 1964
  1259699 ………………….II 1965
  1345681 ………………..IV 1965
  1871000 …………………….1966
  1994956 …………………III 1966
  2163900 …………………….1967
  2426800 …………………….1968
  2555384 ………………….II 1970
  2689700 …………………….1969
  2952600 …………………….1970
  3215500 …………………….1971
  3478400 …………………….1972
  3741300 …………………….1973
  4004200 …………………….1974
  4267100 …………………….1975
  4538000 …………………….1976
  5008000 …………………….1977
  5482000 …………………….1978
  5958000 …………………….1979
  6434000 …………………….1980
  6910000 …………………….1981
  7386000 …………………….1982
  7862000 …………………….1983
  8338000 …………………….1984
  8614000 …………………….1985
  9290000 …………………….1986
  9766000 …………………….1987
  9999999 ………………..1987 1/2
  R 000001 ………………..1987 1/2
  R 999999 …………………….1988
  L 000001 …………………….1989
  L 999999 ………………..1990 1/2
  E 000001 ………………..1990 1/2
  E 999999 ………………..1991 1/2
  X 000001 ………………..1991 1/2
  N 000001 ………………Nov 1991
  C 000001 …………………….1992
  S 000001 …………………….1993
  W 000001 …………………1994/5
  T 000001 …………………….1996
  U 000001 ………………Tháng 8 1997
  A 000001 …………Tháng 11/12 1998
  P 000001 ………………..Tháng 1 2000
  K000001 ………………Giữa 2001
  Y000001 ……………….Giữa 2002
  F000001 ……………….Giữa 2003
  D 000001 ……………….Đầu 2005 - 2006
  Z 000001 ……………….Đầu 2007 – 2008
  M 000001 ……………….2008/2009
  V 000001 ……………….Đầu 2009 - 2010
  Random serial (serial lộn xộn) 2010,2011
  G Serial………………………………2012 - 2013 .

Chia sẻ trang này